Det er kun Østfold og Vestfold som har høyere ledighet enn Telemark.

Utviklingen i ledigheten har så langt i år har vært positiv i Telemark. Helt ledig som andel av arbeidsstyrken har gått ned siden januar, med en liten økning gjennom sommermånedene.

Det var 449 personer på tiltak i september 2019. Dette er en økning på 114 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

- Dessverre har Telemark fortsatt høy ledighet sammenlignet med landet for øvrig, men det er bra at ledigheten i fylket fortsetter nedover. Antall personer på tiltak øker i Telemark. Personene med målrettede og kvalifiserende tiltak som på sikt fører dem ut i lønnet arbeid, er svært positivt for den enkelte og samfunnet, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

Det har vært nedgang i ledigheten i stort sett alle yrkesgrupper. Det er flest ledige med bakgrunn innen butikk- og salgsarbeid, deretter følger en gruppe med ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn.

Videre har det vært en nedgang i antall helt ledige i alle aldersgrupper, bortsett fra de mellom 30 og 39 år. I denne aldersgruppen er det en økning på 41 personer, tilsvarende åtte prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Til sammen er det 708 helt ledige under 30 år i Telemark.

Skien er den kommunen i fylket som har høyest ledighet, med 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Generelt er ledigheten lav i Vest-Telemark.

I løpet av september ble det registrert 719 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er ni prosent flere nye utlysninger per virkedag enn for et år siden. Det er registrert flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg og butikk- og salgsarbeid.