Høyest ledighet blant unge menn og innvandrere

Arbeidsledigheten i kommunene mars 2023