Fortsatt positiv utvikling av ledigheten i Telemark

I oktober var 1 999 personer helt ledige i Telemark. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på syv prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Mange av de små kommunene i Telemark har fortsatt veldig lav ledighet, samtidig som noen av de andre kommunene har relativt høy ledighet sammenlignet med landet. Det er også interessant å se andelen arbeidsledige i sammenheng med andelen arbeidssøkere på tiltak. Økt tiltaksbruk i Telemark er positivt, da dette gir større sjanser for økt overgang til arbeid, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

Fakta

NØKKELTALL TELEMARK
Ledighet ved utgangen av oktober 2019

• Ledighet: 2,3 prosent
• Antall arbeidsledige: 1 999
• Utlyste stillinger siste måned: 822
• Ledighet landet: 2,1 prosent