- Mange av de små kommunene i Telemark har fortsatt veldig lav ledighet, samtidig som noen av de andre kommunene har relativt høy ledighet sammenlignet med landet. Det er også interessant å se andelen arbeidsledige i sammenheng med andelen arbeidssøkere på tiltak. Økt tiltaksbruk i Telemark er positivt, da dette gir større sjanser for økt overgang til arbeid, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.