Fortsatt nedgang i mottakere av arbeidsavklaringspenger