I Vestfold er 549 arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 0,4 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 119 personer sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en litt lavere andel arbeidssøkere på tiltak sammenlignet med gjennomsnittet i landet (0,5 prosent).

- Mange av de arbeidsledige har ingen yrkesbakgrunn og/eller lavt utdanningsnivå. Samtidig er det stort behov for personer med fagkompetanse i mange næringer. Bygg- og anleggsbransjen og helse- og sosialsektoren er eksempler på dette. NAV satser derfor på opplæring og utdanning for å tette kompetansehull og dermed øke overgangen til arbeid, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.