Fortsatt nedgang i antall arbeidsledige i Vestfold