- I Vestfold er ledigheten fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet, men det er lav ledighet i hele landet. Vi ser at det relativt stor variasjon i andelen arbeidsledige i de ulike kommunene. Særlig Horten, Holmestrand og Tønsberg er kommuner der NAV fortsatt må jobbe godt med arbeidslivet for å få flere arbeidssøkere ut eller tilbake i jobb, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

I Vestfold er det 494 arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 0,5 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 151 personer sammenlignet med samme periode i fjor.