Antallet permitterte i fylket er høyest innenfor varehandel, hvor 5 895 personer er permitterte. Dette tilsvarer 21 prosent av de ansatte i bransjen.

I overnatting- og serveringsbransjen er 2 967 personer permitterte i Vestfold og Telemark. Dette tilsvarer 51 prosent av de ansatte.

Færre nye søknader om dagpenger

NAV Vestfold og Telemark har mottatt nesten 22 000 søknader om dagpenger fra permitterte. Dette tilsvarer 10,5 prosent av arbeidsstyrken. Selv om det fortsett er mange som søker om dagpenger fordi de er permitterte, går antall nye søknader om dagpenger ned i forhold til de tidligere ukene.

Færre blir sykmeldte på grunn av korona

Også antall nye sykmeldinger i forbindelse med korona går ned. I Telemark og Vestfold ble det mandag 6. april registrert 28 sykmeldte, mens det tirsdag 7. april ble registrert 17 korona-relaterte sykmeldinger. Dette er det laveste antallet siden utbruddet startet.

Gjør deg tilgjengelig ved å registrere CV NAV i Vestfold og Telemark jobber med å kartlegge ledig arbeidskraft og behov for arbeidskraft. 

- I dette arbeidet er det svært viktig at alle permitterte og arbeidsledige gjør seg tilgjengelige for nye arbeidsgivere ved å legge inn oppdaterte CVer på arbeidsplassen.no, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

Oppdatert statistikk for fylket