780 av de ledige var under 30 år. Dette er en økning på 65 personer sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig reduseres antall ledige i aldersgruppen over 30 år. Reduksjonen i denne gruppen er størst blant menn.

– Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Norge, noe de nasjonale ledighetstallene viser. Samtidig ses en liten økning i antall ledige i Telemark. Det er også en økning i antall arbeidssøkere på tiltak. At økningen i ledighet kommer blant de unge, er noe som bekymrer og som viser viktigheten av målrettede tiltak for å få denne gruppen over i utdanning eller jobb, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

Variasjoner innad i fylket

Høyest ledighet i Telemark er det i Skien med 3,3 prosent, fulgt av Sauherad og Porsgrunn med 2,8 prosent arbeidsledige. Lavest ledighet i Telemark er det i Kviteseid med 1,0 prosent og Fyresdal og Seljord med 1,1 prosent.