For å sikre et best mulig samfunn og et velfungerende arbeidsliv i fremtiden, er unge under 30 år en prioritert målgruppe for NAV.

Positiv trend – Det er gledelig at stadig flere kommer i jobb. Siden april har trenden vært positiv. Allikevel er flere arbeidsledige nå enn før koronapandemien, og arbeidsmarkedet er i endring. En av NAVs viktigste oppgave er å hjelpe ungdom til å utdanne seg til yrker med behov for arbeidskraft i fremtiden. Det vil særlig være behov for arbeidskraft innen bransjer som helse og håndverk, sier direktør ved NAV Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen.

Tett oppfølging fra NAV-veiledere bidrar til at flere kommer i jobb. NAV-sjefen oppfordrer de unge som har behov for hjelp til yrkesvalg til å ta kontakt med en NAV-veileder.

Tidlig oppfølging i Sandefjord Ved Sandefjord videregående skole jobber NAV-veileder Synnøve Vinje fire dager i uka. Hun sitter sammen med de andre elevtjenestene og rådgiverne ved skolen, og er tilgjengelig for ungdommene hele dagen. Noen ungdommer får hjelp til å skrive en CV eller en jobbsøknad, mens andre får hjelp til å finne et sted å bo, eller med å få penger til mat eller skoleutstyr. En dag i uka jobber Synnøve på ungdomsskolene i kommunen.

– NAV-veilederens tilstedeværelse på skolen er viktig for mange av ungdommene. Det at hun er så lett tilgjengelig, og tett på, gjør at hun kan gi god hjelp til de ungdommene med behov for det. Synnøve Vinje hjelper mange til å fullføre utdanningen sin i Sandefjord, og på denne måten sikrer de unge seg kompetanse til å kunne bidra i arbeidslivet senere. Denne innsatsen kan forebygge senere utenforskap, sier Tønnessen.

På tredjeplass i landet  I Vestfold og Telemark er arbeidsledigheten 3,7 % av arbeidsstyrken. Dette er litt høyere enn landsgjennomsnittet som er 3,4 prosent. Det er bare Oslo og Viken som har høyere arbeidsledighet blant fylkene.

Flest ledige i byene Det er høyest arbeidsledighet i byene. Horten har høyest arbeidsledighet med fem prosent, mens fire prosent er uten jobb i Sandefjord, Skien og Porsgrunn. I Hjartdal, Tokke, Vinje, Fyresdal, Seljord og Nissedal er arbeidsledigheten på under to prosent av arbeidsstyrken.