Flere unge får jobb

Synnøve Vinje jobber fire dager i uka på Sandefjord videregående skole, og er lett tilgjengelig for de ungdommene som trenger hennes hjelp.