Flere enn 14 000 arbeidssøkere i fylket

Figur 1: Arbeidssøkere i prosent av arbeidsstyrken i Vestfold og Telemark, fra januar til desember 2020.