Færre arbeidssøkere siste uke

Arbeidsledigheten har sunket gradvis siden begynnelsen av april, og nedgangen fortsetter. 14 564 er registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Dette er 1400 færre enn for en uke siden.

Andelen arbeidsledige er nå 7 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Ved starten av april var arbeidsledigheten på topp med 10,7 prosent. 

I tillegg til de helt arbeidsledige, er det 11 915 personer registrert som delvis arbeidsledige. Andelen delvis ledige i fylket er 5,7 prosent. Dette er en svært høy andel.

– Det er bra å se at ledigheten fortsetter å synke, og at stadig flere kommer tilbake helt eller delvis i arbeid. Bevegelsen fra helt ledige til delvis ledige avspeiler at samfunnet og bedriftene åpner opp igjen, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark. 

Flest unge arbeidsledige

Arbeidsledigheten går ned i alle aldersgrupper, og for begge kjønn. Aldersgruppen med høyest arbeidsledighet er de unge mellom 20 og 29 år. I denne aldergruppen er 10,8 prosent arbeidsledige. 

– Jeg er mest urolig for alle de unge som er arbeidsledige. Mange av de unge har lav tilknytning til arbeidslivet, lav kompetanse og lite arbeidserfaring. Å bidra til at de unge får plass i fremtidens arbeidsmarked, blir både NAV og skolenes viktigste oppgave fremover, sier Tønnessen.

Ulikheter innenfor bransjer

Det har vært høyest nedgang i helt arbeidsledige for barne- og ungdomsarbeidere, og innen serviceyrker. I disse bransjene er det 26 prosent færre arbeidssøkere enn for to uker siden.

Bransjene med høyest økning i antall delvis arbeidsledige er reiseliv, service og blant barne- og ungdomsarbeidere. Her har økning delvis ledige de to siste ukene vært høyere enn 24 prosent.

Bevegelsene i arbeidsmarkedet for barne- og ungdomsarbeidere henger sammen med oppstart av barnehager, skoler og fritidsordninger.

–Jeg ser positivt på nedgangen av permitterte og helt arbeidsledige. Selv om antallet fremdeles er høyt, er det en positiv tilbakeføring til arbeid for en del mennesker, sier Tønnessen.