Færre arbeidssøkere og mange ledige stillinger

Alder_ledighet_mai21.png
Figur 1: Helt arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken i Vestfold og Telemark, alder og kjønn
Kommuner_ledighet_mai21.png
Figur 2: Andel helt ledige i kommunene i Vestfold og Telemark