På tredjeplass i landet

Arbeidsledigheten i Vestfold og Telemark er nå på 5 prosent. Dette er samme nivå som gjennomsnittet i landet. Det er kun Oslo og Viken som har høyere arbeidsledighet enn Vestfold og Telemark.

Flest unge arbeidsledige

Andelen arbeidsledige er høyest i aldersgruppen 20 til 29 år, hvor mer enn 7 prosent er registrert som arbeidsledige.

- At arbeidsledigheten for de helt ledige øker, kan være et varsel om at mange bedrifter har utfordringer, og at inngangen til arbeid for den enkelte fortsatt er krevende, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.  

Færre permitterte og deltidsledige

Antall permitterte har gått ned med 26 prosent den siste måneden. I juni var 9 400 registrert som permitterte, men det i juli var 6 900. Også antall delvis arbeidsledige har gått ned den siste måneden med 32 prosent, fra 9138 til 6164.

- Til sammen er mer enn 17 000 personer helt eller delvis arbeidssøkere i fylket i juli. At antall permitterte og antall delvis ledige går såpass mye ned, er svært positivt for arbeidslivet og den enkelte. Dette signaliserer at mange nå er tilbake til sin opprinnelige arbeidsplass, sier Tønnessen. 

Flest arbeidsledige i butikk- og salgsyrker

Ti prosent av de som er arbeidsledige i fylket kommer fra jobber i butikk og salg. Også innen industri, reiseliv, transport og serviceyrker er arbeidsledigheten høy. Mens de fleste yrkesgrupper opplever en økning, er det størst nedgang i antall arbeidsledige innenfor reiseliv og transport. 

Høyest ledighet i byene

Det er flest arbeidsledige i kommunene med de største byene. I Horten er arbeidsledigheten høyest i fylket med 6,1 prosent. I Sandefjord er ledigheten 5,8 prosent og i Skien 5,6 prosent. I Fyresdal, Tokke og Vinje er andelen arbeidsledige lavere enn 2 prosent.

Ønsker du mer tall? Statistikk for NAV Vestfold og Telemark