Etter en nedgang siden april, øker nå antallet helt arbeidsledige