Arbeidsledigheten er halvert 

Utvikling av arbeidsledigheten i de ulike kommunene i Vestfold og Telemark