I dag er 11 300 personer i fylket uten arbeid. Det er nesten 11 000 færre enn på det høyeste i april. 

- Det er gledelig at den positive tendensen forsetter og at stadig flere er tilbake til jobb. Det er imidlertid dobbelt så mange ledige nå som for ett år siden. Samlet sett, når vi legger sammen de helt ledige, delvis ledige og de som er i tiltak, er det cirka 22.500 arbeidssøkere i fylket nå, sier direktør ved NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Flest unge arbeidsledige

Blant de unge under 30 år er 2 200 personer, eller sju prosent, helt arbeidsledige. 

– Jeg er mest bekymret for de unge som er helt arbeidsledige. Mange av disse har lite utdanning,  ikke fullført sin utdanning og lite arbeidserfaring. Jeg oppfordrer de unge likevel til å se fremover og se etter nye muligheter. Det er lurt å ta riktig og samfunnsnyttig utdanning , og viktig å knytte seg mot arbeidslivet via sommerjobber eller andre muligheter som finnes. Men, det aller viktigste er at også arbeidsgiverne i fylket tar samfunnsansvar og gir de unge plass i arbeidslivet, sier Terje Tønnessen.

Reiseliv og varehandel hardest rammet

Det er flest arbeidsledige innen varehandel og reiseliv i Vestfold og Telemark. 1 600 personer er helt arbeidsledige innen hver av disse bransjene. Blant de delvis ledige er det også flest innen varehandel. 2 000 personer er delvis arbeidsledige innen denne bransjen.

Fortsatt mange permitterte

Det er i dag 11 500 permitterte i fylket. Disse utgjør seks prosent av arbeidsstyrken. Også for de permitterte finner vi flest innen reiseliv og varehandel, med henholdsvis 19 og 10 prosent permitterte. 

Store ulikheter

Sandefjord og Horten er de to kommunene med høyest arbeidsledighet i fylket, med 6,7 prosent og 6,1 prosent arbeidsledige.