70 prosent flere av arbeidssøkerne har ikke fullført videregående skole

Uten utdanning.jpg
Figur 1: Utviklingen av antall og andel arbeidssøkere uten utdanning i Vestfold og Telemark det siste året.