2022 har vært et positivt år for arbeidsledigheten

Figur 1: På slutten av året øker andelen arbeidsledige i Vestfold og Telemark mer enn i resten av landet
Figur 2: Arbeidsledighet og ledige stillinger i Vestfold og Telemark i 2022
Figur 2: Arbeidsledighet og ledige stillinger i Vestfold og Telemark i 2022
Direktør Terje Tønnessen