Med andre ord mottok NAV mer enn 15 ganger flere søknader om dagpenger i løpet av årets påske enn i fjorårets påske.

Flest permitterte som søker om dagpenger

I Vestfold og Telemark har NAV mottatt 397 søknader om dagpenger i påsken. 301 av disse var fra permitterte. Til tross for at antallet søknader er skyhøyt sammenlignet med fjorårets påske, er veksten av søknader om dagpenger den siste uken betraktelig lavere enn ukene før påske.

- Selv om antallet permitterte totalt sett er høyere enn vi noen gang har opplevd, er det en nedgang i veksten de siste ukene, og det er bra, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

Lavere andel enn i resten av landet

Totalt er nå 22 352 personer permitterte i Vestfold og Telemark. Dette tilsvarer 10,7 prosent av arbeidsstyrken. Det vil si at andel permitterte i fylket er litt lavere enn i resten av landet. Gjennomsnittlig er nå 12,1 prosent av arbeidsstyrken i landet permittert som følge av koronasituasjonen.

Flest permitterte i Sandefjord

I Sandefjord har mer enn 4000 permitterte søkt om dagpenger. Sandefjord, Kviteseid og Vinje er de kommunene i fylket med høyest andel permitterte, hvor mer enn 12 prosent av arbeidsstyrken er permittert.

Ingen nye sykmeldinger

Det er ikke registrert noen nye sykmeldinger knyttet til korona i fylket denne påsken.

- NAV ser nå på hvordan vi kan hjelpe så mange som mulig av de som har havnet i en krevende situasjon. Først og fremst vurderer vi hvordan NAV kan bidra med å mobilisere arbeidskraft, men vi ser også på muligheter for å sette i gang andre typer tiltak, avslutter Tønnessen.