15 ganger flere søknader om dagpenger i løpet av årets påske