Størst nedgang blant barne- og ungdomsarbeidere Siden juli er det 25 prosent færre arbeidsledige barne- og ungdomsarbeidere.

- At mange av de som arbeider med barn og ungdom er tilbake i jobb, skyldes nok først og fremst oppstart av barnehager og skoler etter ferien. Denne oppstarten er også viktig for mange andre, og bidrar til at flere kommer tilbake i normal arbeidshverdag, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

Flest unge uten arbeid Det er flest arbeidsledige under 30 år. I denne aldersgruppen er  2 800, eller seks prosent av arbeidsstyrken, uten arbeid. 

– De unge er nok den største bekymringen for det nye fylket, og mange i denne aldersgruppen står i fare for å falle permanent utenfor arbeidslivet. Alle hjelpere og støtteapparat må prioritere å hjelpe unge til å få jobb. Vi trenger å motivere og støtte ungdom til å ta gode og riktige skolevalg, og finne utdanningsveier hvor det senere finnes arbeid. Forberedelse til arbeidslivet kommer fra godt arbeid i skole, sier Tønnessen.

Høyest ledighet i byene Det er flere arbeidsledige i byene. Horten er på topp med 5,6 prosent ledighet. Skien, Sandefjord og Porsgrunn har rett i underkant av fem prosent av arbeidsstyrken uten jobb.