- Den store økningen i sykefraværet sammenlignet med samme kvartal i fjor, skyldes i hovedsak koronautbruddet som startet i mars 2020 og de påfølgende smitteverntiltakene i befolkningen, sier direktør ved NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

80 prosent økning av luftveisinfeksjoner

Første kvartal 2019 var nesten 49 000 tapte dagsverk på grunn av sykdommer i luftveiene. Første kvartal 2020 hadde antallet steget til nesten 88 000. En økning på over 80 prosent.

Størst økning hos menn

Et gjennomgående trekk ved sykefraværet, både i fylket, Norge og internasjonalt, er at kvinner har høyere sykefravær enn menn. For kvinner økte sykefraværet fra 7,3 prosent første kvartal i 2019 til 7,9 prosent første kvartal 2020. For menn økte sykefraværet i samme periode fra 4,3 til 5 prosent.

Den gjennomsnittlige varigheten på sykmeldingene i Vestfold og Telemark var 42 dager.

Flest sykmeldte innen salgs- og serviceyrker

Sykefraværet gikk opp i alle næringer sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen er størst i de næringene som ble hardest rammet av nedstengingen av samfunnet. I Vestfold og Telemark var det høyest sykefravær i salgs- og serviceyrker.

Størst økning i Larvik og Porsgrunn

Det er flest sykmeldte i Skien, Notodden, Siljan og Nome. Her var sju prosent eller flere sykmeldte. 

Larvik og Porsgrunn hadde størst økning i sykefravær med mer enn 18 prosent flere sykmeldte i første kvartal 2020, sammenlignet med samme kvartal året før.

Oppfordrer til tilrettelegging

Koronasituasjonen vil trolig vedvare over tid, og den enkelte og samfunnet vil være tjent med å holde flest mulig i arbeid. Terje Tønnessen oppfordrer arbeidsgivere arbeidstakere til å ha god dialog om hvorvidt sykefravær kan unngås med god tilrettelegging av arbeidsoppgaver. 

- Et inkluderende arbeidsliv er bra både for samfunnet og enkeltmennesker. Å gjøre tilpasninger på arbeidsplassen for å ivareta så mange arbeidstakere som mulig er lønnsomt og viktig. Vi vet fra tidligere at konjunkturer i arbeidsmarkedet spiller en viktig rolle i sykefraværet. Men, det er for tidlig å si noe om hvordan koronasituasjonen vil påvirke arbeidsmarkedet og sykefraværet på sikt, sier Tønnessen.

Tabeller som viser økningen i sykefraværet i Vestfold og Telemark første kvartal 2020 sammenlignet med året før