Det har vært en nedgang i antall helt arbeidsledige i alle aldersgrupper og i alle næringer. 8 100 personer, eller 3,9 prosent av arbeidsstyrken, er helt arbeidsledige i fylket. Dette er 1 000 færre enn for en måned siden. 

I september er 5 725 registrert som delvis arbeidsledige. Dette er en nedgang på cirka 400 siden august.

Færre permitterte, flere langtidsledige

Den siste måneden er det også blitt 30 prosent færre permitterte i Vestfold og Telemark. Mens 5 600 var registrerte som permitterte i august, var 3 900 registrert som permitterte i september.

– At stadig flere er tilbake i jobb, og at det blir færre arbeidssøkere, både arbeidsledige og permitterte, viser en svært positiv tendens. Men det har vært en økning på 34 prosent av langtidsledige som har vært helt arbeidsledige lenger enn seks måneder. Dette er en gruppe NAV må øke sin oppmerksomhet rundt, sier Terje Tønnessen, direktør i NAV Vestfold og Telemark.

– Mange må nok orientere seg mot nye arbeidsplasser og bransjer fremover. NAV oppfordrer alle til å være aktive. Utdanning er viktig for å skaffe seg riktig kompetanse og tilpasse seg behovene i arbeidslivet. Det finnes muligheter, og det blir stadig flere ledige jobber, men kanskje innen andre bransjer enn man opprinnelig kom fra, eller tenkte å søke seg til, sier Tønnessen. 

Mens det i august var registrert 1 536 ledige stillinger, er det nå i september 2 455 ledige stillinger i Vestfold og Telemark. Statistikk og tall fra Vestfold og Telemark