Ungdomsledigheten (de mellom 18 og 30 år) går ned med 37 personer fra januar til februar, fra 1864 til 1827. Ungdomsledigheten i landet er nå 2,9 prosent, mens i Vestfold og Telemark er den 4,1 prosent.

-Siden ungdomsledigheten fremdeles har ca 50 prosent høyere ungdomsledighet enn landet samlet, må vi fortsatt prioritere ungdomsgruppen i vårt arbeid. Skal vi få til endringer må flere samfunnsaktører gå sammen om tidlig innsats for å hindre varig utenforskap, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

Stor Variasjon  

Av de ledige er 1557 landtidsledige i Vestfold og Telemark. det vil si at de har vært ledige minst 26 uker sammenhengende, dette utgjør 27 prosent av de ledige. 263 personer er permitterte, herav 203 menn og 60 kvinner. 

Det er stor variasjon mellom kommune når det gjelder utviklingen i ledighet fra januar til februar 2020. For eksempel øker ledigheten med 17, 4 prosent i Tinn og 8,1 prosent i Drangedal, mens den går ned med henholdsvis 24 prosent og 23,1 prosent i Siljan og Seljord. Lavest ledighet i fylket har Vinje med 1,0 prosent, mens Horten har høyest ledighet med 3,5 prosent.

Ledigheten i landet er nå på 2,3 prosent eller 65416 personer. Dette er en nedgang på 2886 personer eller 4,4 prosent fra februar i 2019. Nedgangen er dermed høyere i Vestfold og Telemark enn landet. 

OBS:  Spesielle forhold i Vestfold og Telemark: Svelvik er fra 01.01.2020 overført til Viken. Det er tatt hensyn til dette i sammenligningstallene fra 2019. Bø og Sauherad er slått sammen i Midt-Telemark, med unntak av Hjuksebø som er overført til Notodden. Dette er det justert for i tallene.