Fra 38 til 3 prosent sykefravær

Publisert 9. november 2022

Fra venstre: Janne Ingvaldsen IA Rådgiver NAV Arbeidslivssenter, Janicke Vilnes, NAV veileder NAV Sandefjord, Bente R. Hildre. enhetsleder ved Kamfjortdhjemmet, Kristin Thorsen, avdelingsleder og Gunnar Jørs Hansen, avdelingsleder
Gjennom godt samarbeid i flere år har de ansatte ved Kamfjordhjemmet blitt godt kjent med Janicke og Janne fra NAV.