Endelig nedgang i nye sykemeldte

Utvikling av sykefraværet i Vestfold og Telemark, uke 10 2022