Hva jobber en taktekker med?

Som taktekker kan du få jobb i privat byggevirksomhet eller i entreprenørbedrifter. Tak- og membrantekkerfaget omfatter tekking av nybygg, rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak. Arbeidet foregår på boligblokker, småhus, ulike typer industribygg, idrettshaller, terrasser, jorddekkede konstruksjoner, tunneler og våtromsmembraner.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • vurdering av underlaget
 • diffusjonstetting
 • isolering, med og uten falloppbygging
 • mekanisk forankring av tekkinger
 • tekking av flate tak, skråtak og buetak

Vanlige arbeidsoppgaver for en taktekker

 • bruke og vedlikeholde instrumenter og utstyr
 • planlegge og utføre prøvetaking
 • klargjøre prøver for analyser og gjennomføre analyser
 • vurdere og verifisere analyseresultater
 • sikre sporbarhet av analyser, utstyr og testresultater
 • utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring
 • effektivisere og forbedre metoder, rutiner og prosedyrer

Hvem passer dette kurset for?

Du må:

 • være registrert arbeidssøker over 19 år
 • være motivert
 • ha gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper

Taktekkeren må selvstendig kunne vurdere, planlegge og utføre sitt arbeid, arbeide nøyaktig og ha gode materialkunnskaper. Det er også viktig å ha gode evner til samarbeid med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere.

Innhold i kurset

Kurset varer i inntil tre år, og består av programfag i VG1 i bygg- og anleggsteknikk og VG2 i klima-, energi- og miljøteknikk, i tillegg til praksis.

Tidligere praksis og skole kan føre til kortere gjennomføringstid. Praksis gjennomføres i samarbeid med bedrifter i fylket.

Her er en video om taktekker (YouTube)