Norskopplæring på arbeidsplassen

Dette er et kurs for deg som er minoritetsspråklig og trenger hjelp til å komme i arbeid på grunn av språklige utfordringer.

Hvem passer dette kurset for?

Dette kurset passer for deg som har et ønske om å delta i arbeidslivet. 

Innhold i kurset

Kursets varighet er 20 uker, med mulighet for ytterligere 20 uker.

De første seks ukene er teoribasert. Deretter er det 14 uker med språktrening og arbeidstrening på arbeidsplass. Individuell veiledning og oppfølging vil bli gitt gjennom hele perioden.

Tema for opplæringen:

  • Kvalifisering og norskopplæring på arbeidsplassen
  • Jobbsøkeraktiviteter
  • Øke språklige ferdigheter og kunnskaper gjennom yrkesrettet undervisning
  • Kunnskap om arbeidsmarked og sosiale/kulturelle forventninger på arbeidsplassen
  • Kunnskap om arbeidsliv, inkludert rettigheter og plikter
  • Kontinuerlig veiledning i henhold til yrkesretning og plan

Fakta

Kurset arrangeres i Skien.

Oppstart er 19. april.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med din NAV-veileder.

COLOURBOX kokker
Språkopplæring på arbeidsplassen