Hvem passer dette kurset for?

Dette kurset passer for deg som har et ønske om å delta i arbeidslivet, og som har en aktivitetsplan med en realistisk yrkesretning. 

Innhold i kurset

Kursets varighet er 20uker, med mulighet for ytterligere 20 uker.

De første 6 ukene er teoribasert. Deretter er det 14 uker med språktrening og arbeidstrening på arbeidsplass. Individuell veiledning og oppfølging vil bli gitt gjennom hele perioden.

Tema for opplæringen:

  • Kvalifisering og norskopplæring på arbeidsplassen
  • Jobbsøkeraktiviteter
  • Øke språklige ferdigheter og kunnskaper gjennom yrkesrettet undervisning
  • Kunnskap om arbeidsmarked og sosiale/kulturelle forventninger på arbeidsplassen
  • Kunnskap om arbeidsliv, inkludert rettigheter og plikter
  • Kontinuerlig veiledning i henhold til yrkesretning og plan