– Vi ser nå en økning i ledigheten blant for eksempel ledere i Akershus, men det er fortsatt et godt arbeidsmarked, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 3 722 helt ledige menn i Akershus i mars, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner var antall helt ledige 2 997 personer, som tilsvarer 1,9 prosent.

Det er fortsatt økning i ledigheten blant de unge i forhold til samme periode i fjor. I mars i år var det 145 flere ledige i aldersgruppen 16-29 år enn på samme tid i fjor. Det er en økning på 10 prosent sammenlignet med mars i fjor.

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten i flere bransjer. Innen ingeniør og IKT-fag, var det 125 færre ledige (- 22 prosent) sammenlignet med mars i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten innen serviceyrker på 58 personer (- 8 prosent), samt meglere og konsulenter på 28 personer (- 8 prosent).

Det var flest ledige innen kontorarbeid (875 personer), butikk- og salgsarbeid (842 personer) og bygg- og anlegg (711 personer). Den største prosentmessige økningen var innen yrkesgruppen ledere med 46 prosent (78 personer). 

Ledighet etter kommune

Ullensaker har den høyeste ledigheten i Akershus, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Bærum, Nittedal og Gjerdrum med 1,7 prosent helt ledige.

I Asker var det 556 helt ledige, noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er ingen endring i forhold til mars i fjor.

I Bærum var det i mars 1 108 arbeidsledige. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med mars i fjor.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.

 Under relatert innhold øverst til høyre finner du tallpakken for arbeidsmarkledet i Akershus i mars.