Nye Drammen kommune har et mål om å inkludere flere i arbeidslivet, hente ut potensialet i mangfold og forhindre utenforskap. For å lykkes med dette fortsetter Internasjonale Drammen, denne gangen ledet av NAV Drammen.  NAV har integrert Internasjonale Drammen i vanlig drift og samarbeidet er ikke lenger tidsbegrenset. 

- Vi har mange innbyggere som i dag ikke får brukt kompetansen og erfaringene sine, og det ønsker vi å gjøre noe med. Internasjonale Drammen vil bidra til at minst 300 innbyggere med innvandrerbakgrunn kommer seg i arbeid hvert år, sier koordinator for Internasjonale Drammen, Emil Gottfried Bischoff.

Stort potensial

Mangfold lønner seg, og næringslivet i Drammensregionen har en unik mulighet til å knytte til seg flere medarbeidere med flerkulturell bakgrunn. 

Om lag 28 prosent av befolkningen i Drammen har innvandringsbakgrunn, og tallene viser at innvandrere fortsatt har en uforholdsmessig høy arbeidsledighet sammenlignet med gjennomsnittlig ledighet i Norge. Det betyr at næringslivet fortsatt har et uforløst potensial i å øke mangfoldet.

- Vi vet at mangfold lønner seg både for individer, virksomheter og samfunnet. Forskning viser at bedrifter med etnisk mangfold blant de ansatte har større sannsynlighet for å ha høyere økonomisk avkastning enn gjennomsnittet for bransjen, sier Bischoff.

Trenger gode arbeidsgivere

For å lykkes trenger Internasjonale Drammen gode samarbeidspartnere som bidrar med erfaringer og muligheter.

Internasjonale Drammen jobber aktivt ut mot arbeidsgivere, i tillegg oppfordrer vi interesserte arbeidsgivere om å ta kontakt med oss.  - Sammen kan vi finne flere muligheter for enda flere mennesker – fordi mangfold lønner seg og forskjellighet beriker!

logo internasjonale drammen.png