I Bærum var det i desember 1 188 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.  I Asker var det 561 helt ledige, noe som også tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 

Ullensaker har i desember den høyeste ledigheten i Akershus, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Oppegård med 1,5 prosent helt ledige.

Ledighet etter kjønn og alder

I desember var det 3 684 helt ledige menn i Akershus, Det er en økning på 347 personer (+10 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 2 939 personer, en økning på 115 personer (+ 4 prosent).  Det er ellers en økning i ledigheten blant de unge i Akershus sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I desember i år var det 1 566 ledige i aldersgruppen 16-29 år i Akershus, en økning på 167 personer (+ 12 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Ledighet etter bransje

Akershus hadde i desember en økning i ledigheten innen bygg og anlegg på 213 personer (+ 38 prosent) sammenlignet med samme periode i fjor.

Det var ellers en nedgang i ledigheten i flere bransjer i Akershus. Innen ingeniør- og ikt-fag var det 80 færre ledige (- 18 prosent) sammenlignet med desember i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten innen kontorarbeid på 60 personer (- 7 prosent) og barne- og ungdomsarbeid på 37 personer (- 12 prosent). 

Det er i Akershus flest ledige innen butikk- og salgsarbeid (804 personer), bygg og anlegg (771) og kontorarbeid (754).