- Arbeidsmarkedet i Buskerud er fortsatt godt med god tilgang på ledige stillinger innen mange bransjer, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

NAV lanserte før sommeren Arbeidsplassen.no, der det kommer inn stadig flere ledige stillinger. Her er det enklere for arbeidssøkere å gjøre seg synlige og søke etter ledige stillinger. For arbeidsgivere er det lettere å lyse ut stillinger og søke etter kompetansen de trenger.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1 837 helt ledige menn i Buskerud i juli. Det er en nedgang på 81 personer (- 4 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 835, en nedgang på 105 personer (- 5 prosent).

For menn og kvinner samlet, var ledigheten i aldersgruppen 16-29 år stabil i forhold til samme periode i fjor. I aldersgruppen 30-39 år så vi i juli en nedgang på 74 personer (- 6 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 71 personer (- 8 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 24 personer (- 4 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 81 personer (- 31 prosent), innen helse, pleie og omsorg med 82 personer (- 25 prosent), industriarbeid med 62 personer (- 16 prosent), og reiseliv og transport med 38 personer (- 11 prosent).

Ledige stillinger

NAV registrerte 1 088 nye ledige stillinger i Buskerud i juli. Innen helse-, pleie og omsorg var det 201 nye ledige stillinger, innen ingeniør- og ikt-fag 153, innen bygg- og anlegg 140 og innen butikk- og salg 138.

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 672 registrerte arbeidsledige i Buskerud i juli. Det utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 837 helt ledige menn og 1 835 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 889 helt ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 555 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 088 nye ledige stillinger i juli.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.