Nedgang i ledigheten i Asker og Bærum

I september var det 1 693 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 1,9 prosent, mens det i landet som helhet var 2,2 prosent helt ledige.

- Den lave ledigheten gjør at det blir stadig viktigere å benytte den tilgjengelige arbeidskraften. Nå er det gode muligheter for å gi de som står utenfor arbeidsmarkedet jobb, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun påpeker at det er nedgang i ledigheten innen flere bransjer i Asker og Bærum.

- Spesielt innen ingeniør- og ikt-fag ser vi fortsatt en betydelig reduksjon i antall ledige, sier Speilberg.

Arbeidsmarkedet i Akershus

 I september var det 6 463 helt ledige personer i Akershus. Dette utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken, og er uendret sammenlignet med samme periode i fjor.

 Ullensaker og Hurdal har i september den høyeste ledigheten i Akershus, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Nittedal og Gjerdrum med 1,4 prosent helt ledige.

 I Bærum var det i september 1 138 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er nedgang på 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

 I Asker var det 555 helt ledige, noe som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ledighet etter kjønn og alder

I september var det 3 320 helt ledige menn i Akershus, Det er uendret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 3 143 personer, en nedgang på 22 personer (- 1 prosent).

Det er ellers en økning i ledigheten blant de unge i Akershus i forhold til samme periode i fjor. I september i år var det i Akershus 1 627 ledige i aldersgruppen 16-29 år, en økning på 71 personer (+ 5 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten i flere bransjer i Akershus. Innen ingeniør- og ikt-fag var det 129 færre ledige (- 25 prosent) sammenlignet med september i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten innen kontorarbeid på 110 personer (- 13 prosent).

Det er i Akershus fortsatt flest ledige innen butikk- og salgsarbeid (895 personer), kontorarbeid (759 personer) og serviceyrker og annet arbeid (642 personer).

Spesielle forhold

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.