1. januar 2020 slås Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen til nye Drammen kommune. Da blir også NAV-kontorene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen samlet.

Det er Katrine Christiansen som skal lede NAV i Nye Drammen. Christiansen har vært NAV-leder i Drammen siden 2017, og er også prosjektleder for sammenslåingen av de tre kontorene.

Før dette var hun nestleder ved NAV Drammen med hovedansvar for all faglig utvikling, både på det statlige og kommunale området siden 2013. Christiansen startet i Aetat i 2006, og var med i etableringen av NAV Drammen i 2010.

Utviklingsorientert og kunnskapsrik

Direktør Inger Anne Speilberg i NAV Vest-Viken og Manuela Ramin-Osmundsen, direktør for arbeid og inkludering i Nye Drammen, forteller at de har hatt en god og grundig prosess i partnerskapet.

De er svært glade for at Christiansen har takket ja til å lede det som nå blir regionens største NAV-enhet.

– Det er flott at vi har fått en engasjert, kunnskapsrik og utviklingsorientert leder, sier Manuela Ramin-Osmundsen. NAV vil ha et tett samarbeid med mange kommunale tjenester samt lokalt næringsliv. Christiansens initiativ vil komme godt med for å lykkes med å få flere innbyggere i arbeid.

– Dette blir en helt ny stilling med et stort ansvarsområde, og vi vet at Christiansen sammen med sine dyktige medarbeidere vil bygge opp nye NAV Drammen med gode tjenester til innbyggerne, sier Inger Anne Speilberg.

Engasjerte medarbeidere

Christiansen har jobbet som midlertidig prosjektleder for NAV i Nye Drammen siden februar i år. Ved siden av prosjektlederrollen har hun vært NAV-leder for kontoret, og Christiansen forteller at det har vært en intensiv og interessant periode så langt.

– Det har vært en spennende prosess med stort engasjement både i prosjektgruppa og blant øvrige ansatte. Jeg er svært glad for tilliten jeg nå blir vist, og sammen med den kommende ledergruppa skal jeg bidra til at NAV i Nye Drammen blir et kontor vi er stolte av, sier Christiansen, og legger til:

– Jeg er takknemlig for å få muligheten til å lede nye NAV Drammen med så mange dyktige og flotte medarbeidere.