- Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Akershus, med en nedgang i ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

I Bærum var det i oktober 1 157 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 569 helt ledige, noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Hurdal har i oktober den høyeste ledigheten i Akershus, med 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Nittedal med 1,5 prosent helt ledige.

 

Ledighet etter kjønn og alder

I oktober var det 3 434 helt ledige menn i Akershus, Det er en økning på 257 personer (+ 8 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 3 139 personer, en økning på 201 personer (+ 7 prosent).

Det er ellers en økning i ledigheten blant de unge i Akershus sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I oktober i år var det i Akershus 1 600 ledige i aldersgruppen 16-29 år, en økning på 166 personer (+ 12 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

 

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt en nedgang i ledigheten i flere bransjer i Akershus. Innen ingeniør- og ikt-fag var det 56 færre ledige (- 12 prosent) sammenlignet med oktober i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten innen meglere og konsulenter på 45 personer (- 13 prosent).

Det er i Akershus fortsatt flest ledige innen butikk- og salgsarbeid (882 personer), kontorarbeid (811 personer) og serviceyrker og annet arbeid (696 personer).

 

Spesielle forhold

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.