Halvparten av alle ansatte innen overnatting og servering har søkt om dagpenger

NAV publiserer i dag ny statistikk som viser at 3 884 personer innen overnattings- og serveringsvirksomhet i Vest-Viken har søkt om dagpenger ved permittering de siste ukene.

Statistikken viser antall personer som har sendt inn søknad om dagpenger siden mandag 9. mars fordelt på næring. Informasjon om næringsforhold er hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret til NAV, som gir oversikt over alle arbeidsforhold i Norge. 

– Tallene viser at NAV har mottatt søknader om dagpenger ved permittering fra svært mange ulike næringer, men med hovedvekt på overnattings- og serveringsvirksomhet, varehandel og private tjenester ellers, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. 

Varehandelen er næringen der flest lønnsmottakere (7 145 personer) har søkt om dagpenger ved permittering i Vest-Viken. Dette utgjør 21 prosent av lønnsmottakerne innen varehandel, og er dermed betydelig lavere enn innen overnattings- og serveringsvirksomhet hvor andelen er hele 52 prosent.

Hemsedal har høyest andel innen overnatting og servering 

Ser man på kommunevis fordeling er det særlig i Hallingdal at det er flest innen overnattings- og serveringsvirksomhet som har søkt om dagpenger ved permittering. I Hemsedal er hele 96 prosent av lønnstakere permittert innen denne næringen, i Hol utgjør andelen 73 prosent, i Gol 69 prosent og i Flå 63 prosent av lønnstakerne.  

Andre kommuner som har høye andeler personer som har søkt om dagpenger ved permittering innen overnattings- og serveringsvirksomhet er Flesberg (72 %), Rollag (67 %), Krødsherad (65 %) og Kongsberg (60 %). 

Innen varehandelen er det også flere av kommunene i Hallingdal som er hardest rammet, med Hol (38 %) og Hemsedal (28 %).   

I kategorien «private tjenester ellers», som blant annet omfatter sports- og fritidsaktiviteter, kunstnerisk virksomhet og frisører, har 28 prosent av lønnsmottakerne i Vest-Viken søkt om dagpenger ved permittering. Andelen er høyest i Krødsherad (94 %), Hol (87 %) og Hemsedal (77 %).

Søk om forskudd på dagpenger innen fredag 

Alle som har søkt om dagpenger kan søke om et forskudd via en ny søknadsfunksjon på nav.no. For å sikre at folk raskt får penger å leve av, har NAV laget en forskuddsordning som både gjelder permitterte og arbeidsledige.  

 - Hvis du har søkt om og fyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger, kan du søke om forskudd. For å få utbetaling innen onsdag 8. april, altså før påske, så må man søke senest fredag 3. april. Før man kan søke om forskuddet må man ha registrert seg som arbeidssøker og ha sendt inn meldekort, understreker Speilberg.  

Speilberg legger også vekt på at flere av dem som nå permitteres eller blir ledige kan ha etterspurte kvalifikasjoner, for eksempel innen transport, helserelaterte yrker eller landbruk. Hun oppfordrer både arbeidsgivere, permitterte og arbeidsledige til å bruke nav.no og arbeidsplassen.no. 

Varsler om masseoppsigelser og permitteringer i Vest-Viken de siste ukene 

NAV publiserer også statistikk som viser varsler om masseoppsigelser og permitteringer. Arbeidsgivere som vurderer å gå til masseoppsigelser eller permitteringer av flere enn 10 ansatte, plikter å varsle NAV om dette, jfr. arbeidsmarkedslovens § 8.   

Fra og med 9. mars 2020 har det i region Vest-Viken kommet inn varsler om permitteringer, innskrenkning av arbeidstid eller nedbemanning fra 307 bedrifter som permitterer 10 personer eller flere. Totalt gjelder det varsler for 21 639 ansatte. 

Arbeidsgiver varsler mulige oppsigelser eller permitteringer, i dette ligger en usikkerhet, og omfanget av oppsigelser eller permitteringer kan derfor bli mindre. Dersom omfanget blir større enn først antatt, skal arbeidsgiver varsle NAV på nytt. 

I tabellen under vises antall ansatte totalt sett som berøres av varslene fra arbeidsgivere, fordelt på kommunene der bedriften er hjemmeværende. Disse tallene gir kun en indikasjon på hvor stor påvirkning bedriftene har på det lokale arbeidsmarkedet, siden svært mange jobber og bor i forskjellige kommuner.  

Kommuner/områder i Vest-Viken hvor flere enn fire bedrifter har meldt om massepermitteringer, nedbemanning eller innskrenkninger i arbeidstid:

Kommunevis oversikt over søknad om dagpenger ved permittering.jpg

 

Se også NAVs samleside med statistikk om konsekvensene av koronaviruset 

Søknad om dagpenger ved permittering.jpg
*Fra Aa-registeret

 

– Tallene viser at NAV har mottatt søknader om dagpenger ved permittering fra svært mange ulike næringer, men med hovedvekt på overnattings- og serveringsvirksomhet, varehandel og private tjenester ellers, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. Hun minner også om at man må søke om forskudd på dagpenger senest fredag 3. april for å få utbetaling før påske. (Foto: Elin Wiesener)
– Tallene viser at NAV har mottatt søknader om dagpenger ved permittering fra svært mange ulike næringer, men med hovedvekt på overnattings- og serveringsvirksomhet, varehandel og private tjenester ellers, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. Hun minner også om at man må søke om forskudd på dagpenger senest fredag 3. april for å få utbetaling før påske. (Foto: Elin Wiesener)