I hele fylket Viken var det 16 401 ledige personer, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Se oversikt over ledigheten i hele Viken her. 

Det var 3 246 helt ledige menn i Vest-Viken. Det er en nedgang på 11 personer (0 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 2 481, en nedgang på 115 personer (- 4 prosent).

Ledighet etter bransje

Det er i Vest-Viken flest ledige innen bygg og anlegg (743 personer), butikk- og salgsarbeid (643 personer) og serviceyrker (570 personer).

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 95 personer (- 24 prosent), helse-, pleie og omsorg 41 personer (- 9 prosent), industriarbeid med 69 personer (- 13 prosent) og reiseliv og transport med 57 personer (- 11 prosent) Innen bygg og anlegg var det en økning på 110 ledige personer (+ 17 prosent).

Ledige stillinger

NAV registrerte 3 584 nye ledige stillinger i Vest-Viken i januar. Innen helse-, pleie og omsorg 864, innen ingeniør- og ikt-fag 487, undervisning 403, butikk- og salgsarbeid 245, innen bygg og anlegg 252 og innen industrien var det 233 nye ledige stillinger.

Om NAV Vest-Viken

Fra 1.1.2020 ble fylket Viken etablert, men i NAV har vi delt Viken i de to NAV-regionene Øst-Viken og Vest-Viken. NAV Vest-Viken dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), pluss Asker, Bærum og Jevnaker.