I hele fylket Viken var det 15 955 ledige personer, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Mer om arbeidsmarkedet i Viken.  

-Regionen Vest-Viken har et godt arbeidsmarked og en nedgang i ledigheten i flere bransjer, sier direktør i NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. 

Det var 3 184 helt ledige menn i Vest-Viken. Det er en økning på 24 personer (1 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 2 347, en nedgang på 133 personer (- 5 prosent).

Det var 1 284 helt ledige i aldersgruppen 16-29 år i Vest-Viken i februar. Det er en nedgang på 40 personer (- 3 prosent).  

Ledighet etter bransje

Det var i Vest-Viken flest ledige innen bygg og anlegg (766 personer), butikk- og salgsarbeid (646 personer) og serviceyrker (560 personer).

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen reiseliv og transport med 99 personer (- 18 prosent), ingeniør- og ikt-fag med 89 personer (- 23 prosent), industriarbeid med 81 personer (- 16 prosent) og en nedgang på 65 personer (- 16 prosent) i helse-, pleie og omsorg. 

Innen bygg og anlegg var det en økning på 151 ledige personer (+ 25 prosent).

Oversikt over arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak fordelt på kommunene i Vest-Viken.

Ledige stillinger 

NAV registrerte 3 487 nye ledige stillinger i Vest-Viken i februar.

Innen helse-, pleie og omsorg 795, innen ingeniør- og ikt-fag 476, butikk- og salgsarbeid 336, undervisning 288, serviceyrker og annet arbeid 239 og innen barne- og ungdomsarbeid var det 236 registrerte ledige stillinger.

Om NAV Vest-Viken

Fra 1.1.2020 ble fylket Viken etablert, men i NAV har vi delt Viken i de to NAV-regionene Øst-Viken og Vest-Viken.

NAV Vest-Viken dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), pluss Asker, Bærum og Jevnaker.