NAV registrerte 912 nye ledige stillinger i Buskerud i desember. Innen helse, pleie og omsorg var det 268, innen ingeniør- og ikt-fag 88, innen bygg og anlegg 82, innen butikk- og salgsarbeid 62, innen kontorarbeid 70 og innen industrien var det 58 nye ledige stillinger.

- Vi har et godt arbeidsmarked i Buskerud, noe som gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. 

Hun legger til at NAV har god oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, og har mange virkemidler for opplæring og tilrettelegging ved behov. 

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1 806 helt ledige menn i Buskerud i desember. Det er en nedgang på 84 personer (- 4 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 399, en nedgang på 190 personer (- 12 prosent). 

For kvinner og menn samlet så vi i desember en nedgang i alle aldersgrupper. I aldersgruppen 16-29 år på 59 personer (- 7 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 55 personer (- 6 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 93 personer (- 12 prosent), i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 45 personer (- 8 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 49 personer (- 24 prosent) og innen reiseliv og transport med 96 personer (- 27 prosent). Innen barne- og ungdomsarbeid var det en nedgang i ledighet med 47 personer (- 23 prosent). Innen bygg og anlegg var det en økning på 68 personer (+ 20 prosent).

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 205 registrerte arbeidsledige i Buskerud i desember. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 806 helt ledige menn og 1 399 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 761 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 787 personer. I Buskerud registrerte NAV 912 nye ledige stillinger i desember.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.