- Det gode arbeidsmarkedet vi har om dagen gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor inn i arbeidslivet, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun sier at NAV ønsker å samarbeide med enda flere arbeidsgivere for å få flere ut i jobb.

- NAV har god oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, og har mange virkemidler for opplæring og tilrettelegging ved behov, sier Speilberg.

NAV lanserte for kort tid siden den nye nettsiden Arbeidsplassen.no, et møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere utviklet av NAV. Her får du brukervennlige tjenester for å finne jobb eller rett kandidat til jobben.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1 722 helt ledige menn i Buskerud i juni. Det er en nedgang på 72 personer (- 4 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 542, en nedgang på 35 personer (- 2 prosent).

For menn og kvinner samlet så vi i juni en nedgang i aldersgruppen 16-29 år på 19 personer (- 2 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 53 personer (- 7 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 28 personer (- 6 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var fortsatt nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag med 74 personer (- 31 prosent), innen helse, pleie og omsorg med 46 personer (- 17 prosent), industriarbeid med 58 personer (- 16 prosent), innen reiseliv og transport med 32 personer (- 10 prosent) og innen butikk- og salg med 29 personer (- 6 prosent).

Ledige stillinger

NAV registrerte 1 379 nye ledige stillinger i Buskerud i juni. Innen helse-, pleie og omsorg var det 300 nye ledige stillinger, innen bygg- og anlegg 179, innen ingeniør- og ikt-fag 128, innen industrien var det 108 nye ledige stillinger, innen undervisning 105, innen serviceyrker og annet arbeid 103 og innen butikk- og salg 95.

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 264 registrerte arbeidsledige i Buskerud i juni. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 722 helt ledige menn og 1 542 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 769 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 719 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 379 nye ledige stillinger i juni.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.