NAV Hallingdal, i samarbeid med NAV arbeidslivssenter Vest-Viken, sendte nylig ut en spørreundersøkelse til 500 bedrifter i Hallingdal. Målet med undersøkelsen var å kartlegge situasjonen for bedriftene i Hallingdal i september 2020. Det var også et ønske å få bedriftenes tanker om hvordan situasjonen vil se ut ved utgangen av 2020. 

Leder for NAV Hallingdal, Bjørn Skjelseth, synes resultatene av undersøkelsen er svært interessante. 

- Et av de viktigste resultatene er at de fleste bedriftene vurderer den økonomiske situasjonen for bedriften fram til nyttår som positiv. Det er stor grad av optimisme i mange bransjer, selv om det er usikkerhet i reiselivsnæringen, sier Skjelseth. 

Behov for arbeidskraft

500 bedrifter med fem ansatte eller flere i Hallingdal ble invitert til å delta, og 228 av disse har besvart undersøkelsen. 

72 bedrifter (32 prosent) oppgir at de planlegger å rekruttere nye medarbeidere. 34 bedrifter planlegger å ta inn sesongarbeidere, og her vurderer bedriftene både norske og utenlandske arbeidstakere.

Flesteparten av bedriftene oppgir at de lykkes med å rekruttere riktig kompetanse. 16 prosent av bedriftene svarer imidlertid at de ikke har lykkes med å rekruttere riktig kompetanse. Det er en overvekt av mangel på yrkesfaglig utdanning der de ikke lykkes med å skaffe riktig kompetanse. 

For få kjenner til Arbeidsplassen.no

På Arbeidsplassen har NAV samlet nye, selvbetjente løsninger som skal gjøre det enklere for jobbsøkere og arbeidsgivere å finne hverandre.  Det er likevel mange bedrifter i undersøkelsen som sier at de ikke kjenner til nettstedet arbeidsplassen.no. 

43 prosent av bedriftene svarer at de kjenner til arbeidsplassen.no, mens 57 prosent ikke har vært klar over denne tjenesten. 

Kun 71 av 228 bedrifter har svart på hvilke kanaler de bruker i rekrutteringsarbeidet. Her er det er en stor variasjon i kanaler de oppgir at de bruker, blant andre Facebook, Finn.no og Hallingdølen.

Bistand fra NAV

En viktig grunn til at vi sendte ut undersøkelsen, er at vi ønsker å utvikle riktige tiltak og virkemidler for å styrke næringslivet i Hallingdal nå. 

Det er mange av bedriftene som oppgir at de ønsker bistand fra NAV. 70 bedrifter oppgir at de ønsker kontakt med NAV om rekruttering, 30 bedrifter ønsker kontakt med NAV om kompetansebygging, mens 19 bedrifter ønsker kontakt med NAV om nedbemanning. 

- Vi har tett dialog med næringshagene, næringskonsulentene, etablerersenteret og regionrådet. Vi vil sammen sette oss ned for å se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å løse utfordringene som kommer frem i undersøkelsen, sier Bjørn Skjelseth.