Blant arbeidssøkerne var 16 137 personer registrert som helt ledige ved utgangen av mai, noe som utgjør 6,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er litt under landsgjennomsnittet som ligger på 6,4 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 17 215 personer, eller 6,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 14 893 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 43 831 helt ledige personer, noe som tilsvarer 6,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av april er det nå 7 836 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 33 prosent. Bruttoledigheten har falt med 7 883 personer den siste måneden.

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier beregninger viser at om lag halvparten av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, mens det samme gjelder om lag 4 av 5 av de delvis ledige. 

- Det er positivt at flere nå er tilbake i jobb. I løpet av mai har det blitt 6 200 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Vi ser blant annet effekten av at flere bransjer som har vært stengt på grunn av streng smittevernkontroll nå har åpnet igjen, sier Speilberg.

Flere deltidsledige 

Antallet delvis ledige har derimot fortsatt å øke. Ved utgangen av mai er 14 893 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 1 621 personer (12 %) sammenlignet med april. De delvis ledige utgjør nå 5,8 prosent av arbeidsstyrken.

- At vi den siste måneden har sett en betydelig nedgang i antall helt ledige og samtidig en fortsatt økning i delvis ledige, må sees i sammenheng med at en del helt ledige har kommet tilbake i jobb, mens andre har begynt å jobbe litt og dermed skifter status til delvis ledig, forklarer Speilberg. 

Alder og kjønn 

Det var 9 050 helt ledige menn i Vest-Viken ved utgangen av mai. Det er en nedgang på 3 590 personer (-28 prosent) sammenlignet med april i år. For kvinner var antall helt ledige 7 087, en nedgang på 4 246 personer (-37 prosent) sammenlignet med forrige måned.    Det var 4 073 helt ledige i aldersgruppen 16-29 år i Vest-Viken i mai. Det er en nedgang på 2 430 personer (-37 prosent) sammenlignet med april.  Aldersgruppen 50-59 år hadde størst nedgang med 1 271 færre helt ledige (-18 prosent).  

Antall helt ledige har falt i alle aldersgrupper sammenlignet med april. Samtidig var det en økning i antallet delvis ledige for alle aldersgrupper sammenlignet med april.

Ledighet etter bransje 

Det har vært en nedgang i antallet helt ledige siden april i alle yrkesgrupper. Størst nedgang ser vi innen butikk og salgsarbeid (- 1 424 personer) og innen serviceyrker og annet arbeid (- 1 422 personer). 

Det var i Vest-Viken flest ledige innen reiseliv og transport (2 730 personer), butikk- og salgsarbeid (2 009 personer) og serviceyrker og annet arbeid (1 921 personer). 

Høyest og lavest 

Den høyeste ledigheten finner vi i Hemsedal, der 19,6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, en nedgang på 31 prosent fra april.  Hemsedal er fortsatt kommunen i landet med høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken. 

Hol og Krødsherad er fortsatt også blant de 10 kommunene med høyest ledighet på landsbasis.    Nore og Uvdal har i mai den laveste ledigheten i Vest-Viken. Her er 3,2 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid.  

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av mai ble det på landsbasis registrert 28 033 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 27 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. 

I Vest-Viken registrerte NAV 2 181 nye ledige stillinger i mai. Dette er 645 flere enn ved utgangen av april.

Ellers var det i Vest-Viken 675 ledige stillinger innen helse-, pleie og omsorg i mai. Innen bygg- og anlegg 153, undervisning 281, ingeniør- og ikt-fag 166 og innen butikk- og salgsarbeid var det 123 nye utlyste stillinger i mai.   

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Ukentlige tall for 2020, unntatt uke 16. *
29.05.20 Diagram utvikling.jpg
*Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas. **Permittert omfatter her personer som har vedtak om dagpenger ved permittering og personer som har søkt dagpenger ved permittering.