Blant arbeidssøkerne var 12 115 personer registrert som helt ledige ved utgangen av juni, noe som utgjør 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er litt under landsgjennomsnittet som ligger på 4,8 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 13 069 personer, eller 5,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 11 372 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 33 947 helt ledige personer, noe som tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av mai er det nå 4 022 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 25 prosent. Bruttoledigheten har falt med 4 146 personer den siste måneden.

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier at rundt 40 prosent av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, mens det samme gjelder om lag 75 prosent av de delvis ledige. 

- I løpet av juni har det blitt 7 500 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Både antallet helt og delvis ledige har gått ned, og det er gledelig å se at flere nå er tilbake i full jobb, sier Speilberg.

Antallet delvis ledige har sunket siden forrige måned. Ved utgangen av juni er 11 372 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 3 521 personer (- 24 %) sammenlignet med mai. De delvis ledige utgjør nå 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

Alder og kjønn 

Det var 6 740 helt ledige menn i Vest-Viken ved utgangen av juni. Det er en nedgang på 2 310 personer (- 26 prosent) sammenlignet med mai i år. For kvinner var antall helt ledige 5 375, en nedgang på 1 712 personer (- 24 prosent) sammenlignet med forrige måned.    Antall helt ledige har falt i alle aldersgrupper sammenlignet med mai. Det var 2 918 helt ledige i aldersgruppen 16-29 år i Vest-Viken i juni. Det er en nedgang på 1 155 personer (-28 prosent) sammenlignet med mai.  

Videre hadde aldersgruppen 20-24 år en nedgang på 559 personer (-32 prosent), 25-29 år en nedgang på 495 personer (-25 prosent), 30-39 år en nedgang på 1 033 personer (-23 prosent), 40-49 år en nedgang på 900 personer (-25 prosent), 50-59 år hadde en nedgang på 632 personer (-24 prosent) og aldersgruppen 60 år og over hadde en nedgang på 302 personer (-21 prosent). 

Ledighet etter bransje

Det har vært en nedgang i antallet helt ledige i alle yrkesgrupper siden utgangen av mai. Størst nedgang ser vi innen reiseliv og transport (- 831 personer), serviceyrker og annet arbeid (- 593 personer) og innen butikk og salgsarbeid (- 560 personer). 

Det var i Vest-Viken flest ledige innen reiseliv og transport (1 899 personer), butikk- og salgsarbeid (1 449 personer) og serviceyrker og annet arbeid (1 328 personer). 

Høyest og lavest

Den høyeste ledigheten finner vi i Hemsedal. Der 12,5 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, en nedgang på 36 prosent fra mai.  Hemsedal er fortsatt kommunen i landet med høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken.    Nore og Uvdal har i juni den laveste ledigheten i Vest-Viken. Her er 1,3 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid.  

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av juni ble det på landsbasis registrert 33 173 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 23 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. 

I Vest-Viken registrerte NAV 2 770 nye ledige stillinger i juni. Dette er 589 flere enn ved utgangen av mai.

Ellers var det i Vest-Viken 632 ledige stillinger innen helse-, pleie og omsorg i juni. Innen bygg- og anlegg 268, undervisning 253, ingeniør- og ikt-fag 329 og innen butikk- og salgsarbeid var det 221 nye utlyste stillinger i juni.

Diagram for utvikling i Vest-Viken uke PM arbeidsmarkedet for juni.png
Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Ukentlige tall for 2020, unntatt uke 16. *

*Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.

**Permittert omfatter her personer som har vedtak om dagpenger ved permittering og personer som har søkt dagpenger ved permittering.