Blant arbeidssøkerne var 10 910 personer registrert som helt ledige ved utgangen av august, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er det samme som landsgjennomsnittet. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 11 790 personer, eller 4,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 7 265 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 30 541 helt ledige personer, noe som tilsvarer 4,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av juli er det nå 2 057 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 16 prosent. Bruttoledigheten har falt med 2 025 personer den siste måneden. 

Antallet delvis ledige er stabilt sammenlignet med forrige måned. Ved utgangen av august er 7 265 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en liten økning på 60 personer (+ 1 prosent) sammenlignet med juli. De delvis ledige utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier at rundt 32 prosent av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, mens det samme gjelder om lag 68 prosent av de delvis ledige. 

- Tallet på arbeidsledige fortsetter å synke, og flere er tilbake i full jobb. I løpet av august har det blitt 1 965 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Vi ser en liten økning i antallet delvis ledige, og vi har en nedgang på 16 prosent helt ledige sammenlignet med juli, sier Speilberg.

Alder og kjønn 

Det var 6 018 helt ledige menn i Vest-Viken ved utgangen av august. Det er en nedgang på 1 015 personer (- 14 prosent) sammenlignet med juli i år. For kvinner var antall helt ledige 4 892, en nedgang på 1 042 personer (- 18 prosent) sammenlignet med forrige måned.    Antall helt ledige har falt i alle aldersgrupper sammenlignet med juli. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år var det 2 441 helt ledige i Vest-Viken i august. Det er en nedgang på 387 personer (-14 prosent) sammenlignet med juli.  

I aldersgruppen 30-39 år er det en nedgang på 492 personer (- 14 prosent), 40-49 år en nedgang på 532 personer (- 18 prosent), 50-59 år en nedgang på 449 personer (- 19 prosent) og aldersgruppen over 60 år har en nedgang på 197 personer (- 16 prosent). 

Ledighet etter bransje 

Det har vært en nedgang i alle yrkesgrupper i august sammenlignet med forrige måned. Størst nedgang ser vi innen reiseliv og transport med 339 personer (- 21 prosent). Dette er fortsatt yrkesgruppen med flest ledige (1 312 personer). 

Innen butikk- og salgsarbeid var det 1 229 ledige, innen serviceyrker og annet arbeid 1 080 ledige og innen kontorarbeid var det 1 031 ledige personer.

Høyest og lavest

Den høyeste ledigheten i Vest-Viken finner vi fortsatt i Hemsedal. Der er 7,0 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, en nedgang på 22 prosent fra juli. Nore og Uvdal har i august den laveste ledigheten i Vest-Viken. Her er 1,4 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid.  

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av august ble det på landsbasis registrert 21 431 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 23 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. 

I Vest-Viken registrerte NAV 1 930 nye ledige stillinger i august. Dette er en nedgang på 21 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. 

Det var i Vest-Viken 380 ledige stillinger innen helse-, pleie og omsorg i august. Innen butikk- og salgsarbeid 247, innen ingeniør- og ikt-fag 186, innen bygg og anlegg 182 og innen undervisning var det 180 nye utlyste stillinger i august.

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Ukentlige tall for 2020 unntatt uke 16*   

*Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas. 

**Permittert omfatter her personer som har vedtak om dagpenger ved permittering og personer som har søkt dagpenger ved permittering.