- Det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Asker og Bærum, og en nedgang i ledigheten i begge kommuner sammenlignet med samme tid i fjor, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun trekker frem at det er en nedgang i ledigheten innen flere bransjer i Asker og Bærum.

- Spesielt innen yrkesgruppene IKT- og ingeniørfag, samt meglere og konsulenter, ser vi fortsatt en betydelig reduksjon i antall ledige, sier Speilberg.

Høyest og lavest

I juli var det 6 908 helt ledige personer i Akershus, noe som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Hurdal har i juli den høyeste ledigheten i Akershus, med 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi Gjerdrum med 1,2 prosent helt ledige.

I Bærum var det i juli 1 196 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken og er nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 593 helt ledige, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ledighet etter kjønn og alder

I juli var det 3 440 helt ledige menn i Akershus, Det er en nedgang på 6 personer (0 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 3468 personer, en nedgang på 92 personer (- 3 prosent).

Det er ellers en økning i ledigheten blant de unge i Akershus i forhold til samme periode i fjor. I juli i år var det 85 flere ledige i aldersgruppen 16-29 år sammenlignet med samme tid for ett år siden (+ 6 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten i flere bransjer i Akershus. Innen ingeniør- og IKT-fag var det 165 færre ledige (- 28 prosent) sammenlignet med juli i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten for meglere og konsulenter på 81 personer (- 21 prosent).

Det er i Akershus fortsatt flest ledige innen butikk- og salgsarbeid (872 personer), kontorarbeid (810 personer) og serviceyrker og annet arbeid (730 personer).

Spesielle forhold

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.