Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 18 691 personer, eller 7,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 14 962 personer registrert som delvis ledige. Dermed var totalt 33 653 personer, eller 13,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

- Det er positivt at flere nå er tilbake i jobb - helt eller delvis. Så langt i mai har vi 4 717 færre arbeidssøkere i Vest-Viken, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Nedgangen er størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og transport. 

- Vi ser nå resultatene av at en del yrker, som av smittevernhensyn ble pålagt å stenge, kan la flere av sine ansatte få begynne å jobbe igjen, sier Speilberg.   

UtviklingarbeidsmarkedetVV.JPG
Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere i Vest-Viken. Ukentlig tall for 2020, unntatt uke 16 (*se faktaboks).

Permitterte

Ny statistikk fra NAV viser at 9 430 av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte** og det samme gjelder 12 106 av de delvis ledige. Til sammen er to tredjedeler av de helt og delvis ledige permittert. 

Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 8 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Inger Anne Speilberg oppfordrer arbeidsgivere, permitterte og arbeidsledige til å bruke arbeidsplassen.no aktivt.

- Vi ber fortsatt alle som registrerer seg som arbeidssøkere om å oppdatere CV og legge inn det de kan arbeide med i jobbprofilen på arbeidsplassen.no. Da blir det lettere for arbeidsgivere å finne arbeidskraft fremover, sier Speilberg.

Høyest ledighet i Hemsedal

Den høyeste andelen helt ledige finner vi fortsatt i Hemsedal, med 22,1 prosent. Dette er fortsatt den høyeste andelen helt ledige i hele landet, og Hol og Krødsherad er også blant de ti kommunene i landet med høyest ledighet.    Den laveste andelen helt ledige i Vest-Viken er i Nore og Uvdal med 3,6 prosent av arbeidsstyrken. 

Menn og kvinner

Det er en nedgang i antall helt ledige for både menn og kvinner i Vest-Viken. 

Per 19. mai er antallet helt ledige menn 9 791 personer, noe som tilsvarer 7,3 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 7 780 personer, noe som tilsvarer 6,5 prosent av arbeidsstyrken. 

Fakta om NAV Vest-Viken

Fra 1.1.2020 ble fylket Viken etablert, men i NAV har vi delt Viken i de to NAV-regionene Øst-Viken og Vest-Viken. NAV Vest-Viken dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), pluss Asker, Bærum og Jevnaker. 

*Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.

**Permittert omfatter her personer som har vedtak om dagpenger ved permittering og personer som har søkt dagpenger ved permittering.