- Den lave ledigheten gir muligheter for å inkludere flere av dem som står utenfor inn i arbeidslivet, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun sier at NAV ønsker å samarbeide med enda flere arbeidsgivere for å få flere ut i jobb.

- NAV har god oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, og har mange virkemidler for opplæring og tilrettelegging ved behov, sier Speilberg.

Arbeidsplassen.no er et nytt møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere utviklet av NAV. Her får du brukervennlige tjenester for å finne jobb eller rett kandidat til jobben.

Høyest og lavest

Det var i mai 6 178 helt ledige i Akershus. Dette utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ullensaker har den høyeste ledigheten i Akershus, med 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi Gjerdrum med 1,1 prosent helt ledige.

I Bærum var det i mai 1 038 arbeidsledige. Dette utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 527 helt ledige, noe som også tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ledighet etter kjønn og alder

I mai var det 3 275 helt ledige menn i Akershus, Det er en økning på 145 personer (+ 5 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 2 903 personer, en nedgang på 130 personer (+ 5 prosent).

Det er også en økning i ledigheten blant de unge i forhold til samme periode i fjor. I mai i år var det 200 flere ledige i aldersgruppen 16-29 år enn på samme tid i fjor (+ 16 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten i flere bransjer i Akershus. Innen ingeniør- og IKT-fag var det 115 færre ledige (- 23 prosent) sammenlignet med mai i fjor. Det var også en nedgang i ledigheten innen kontorarbeid på 56 personer (- 7 prosent), meglere og konsulenter på 37 personer (- 11 prosent).

Det er fortsatt flest ledige innen butikk- og salgsarbeid (775 personer), kontorarbeid (767 personer) og serviceyrker og annet arbeid (667 personer). Den største prosentmessige økningen var innen yrkesgruppen ledere med 58 prosent (102 personer).

Spesielle forhold

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.

Fra og med mai benyttes det arbeidsstyrke for 2018 i beregning av ledighetsprosent i 2019.