Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 13 778 personer, eller 5,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 12 151 personer registrert som delvis ledige. Dermed var totalt 25 929 personer, eller 10,1 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

– I løpet av de siste fire ukene har antallet arbeidssøkere registrert hos NAV i Vest-Viken falt med mer enn 6000 personer. Både antallet helt og delvis ledige har gått ned, og de siste ukene har vi også sett at færre melder seg som nye arbeidssøkere hos NAV, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. 

Nedgangen er fortsatt størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og transport. 

utviklingen-tom-uke26.JPG
Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere i Vest-Viken. Ukentlig tall for 2020, unntatt uke 16 (*se faktaboks).

 

Permitterte

Ny statistikk fra NAV viser at 5 560 av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte ** og det samme gjelder 9 366 av de delvis ledige. Til sammen er 60 prosent av de helt og delvis ledige permittert. 

Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 5,8 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Det er fortsatt kommunene Gol, Hemsedal og Hol som har den høyeste andelen permitterte av arbeidsstyrken i Vest-Viken. 

Høyest ledighet i Hemsedal

Den høyeste andelen helt ledige finner vi fortsatt i Hemsedal, med 14,4 prosent. Dette er fortsatt den høyeste andelen helt ledige i landet. Hol er også blant de ti kommunene i landet med høyest ledighet, og i Hol er 8,9 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.   Den laveste andelen helt ledige i Vest-Viken er i Nore og Uvdal med 1,9 prosent av arbeidsstyrken. 

 Kvinner og menn

Det er en nedgang i antall helt ledige for både kvinner og menn i Vest-Viken. 

Den 23. juni er antallet helt ledige menn 7 162 personer, noe som tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 5 639 personer, noe som tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken.