- Sykefraværet endret seg da vi begynte å se menneskene bak tallene, sier renholdssjef Rujira Coles i Buskerud fylkeskommune (BFK) Eiendom.

Hun forteller at hos dem er det ikke ledelsen mot «røkla», men at de alle jobber mot et felles mål. Samtidig er de ærlige på de utfordringene som er.

- Når det er tøft, må vi tørre å snakke om det. For meg er det respektløst å ikke ta tak i problemet som gjør at folk blir sykemeldt. Vi må snakke sammen og prøve å finne løsninger, sier Coles.

Og løsninger har de funnet. De har jobbet systematisk og godt med lederutvikling med fokus på nærvær. Dermed har de redusert sykefraværet fra 14 til 5 prosent fra 2017 til 2019, og på noen av avdelingene har de oppnådd enda bedre resultater.

- Folk er nok ikke klar over hvor mye penger man kan spare på riktig renhold og riktig ledelse, sier renholdsforvalter i BFK Eiendom, Jan Bjerkgården.

Dedikerte ledere

Renholdssjef Rujira Coles blir av mange tilskrevet mye av æren for de positive endringene i BFK Renhold.

- Da Rujira ble ansatt som leder for renholdsavdelingen, begynte ting å skje. Hun har høy utdannelse, men også selv bakgrunn som renholder. Det er viktig at den som er leder kjenner hvor skoen trykker, sier hovedverneombud Majen Hjorth.

Tidligere var renholderne som jobbet på de videregående skolene i Buskerud organisert under hver enkelt skole og rektor. Da Coles ble ansatt som renholdssjef, ble renholderne samlet under Buskerud fylkeskommune (BFK) Eiendom, med egen renholdsavdeling og egne avdelingssledere på hver skole. Også disse ble rekruttert blant de erfarne renholderne.

- Når det gjelder tilrettelegging for å forebygge sykefravær, er det viktig at den som skal snakke med legen kan forklare hvilke arbeidsoppgaver det er vanskelig å utføre og se for seg alternative oppgaver. Rektor kan vanligvis ikke det, men det kan en leder som selv har bakgrunn som renholder, sier hovedverneombudet.

Hevet status

IA-rådgiver Solfrid Lyngås ved NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken samarbeider tett med BFK Renhold og er imponert over hva de har fått til.

- Dette er virkelig en suksesshistorie! De har løftet frem lederne og myndiggjort verneombud. Ikke minst har Rujira vært med på å heve statusen til renholdsfaget, sier Lyngås.

Hun sitter i en arbeidsgruppe for økt jobbnærvær i BFK Renhold sammen med hovedverneombud, tillitsvalgte, renholdsforvalter og renholdssjefen. Hun er også med i møter om sykefraværsoppfølging og holder kurs og opplæring.

- Alle renholderne som har villet ha utdanning, har fått denne kompetansen betalt av arbeidsgiver, forteller Lyngås.

Kunnskap og trivsel

- Vi må slutte å tenke at det «bare er renhold», renhold er et fag på lik linje med andre fag, sier Coles.

Hun tror tett oppfølging av nærmeste leder er en av suksessfaktorene for nedgangen i sykefraværet.

- Det å løfte frem renholdslederne så de blir sett, hørt, skolert og ansvarliggjort er helt sentralt. Vi har et «leder før legen-prinsipp» og utøver arbeidsgiveransvar ved å vise omsorg på en riktig måte, sier Coles.

Hun forteller også at det er viktig med både kompetanseheving og teambuilding, så de ansatte kan gjøre en best mulig jobb i et godt arbeidsmiljø. De arrangerer jevnlige kurs med ulike tema, og alle renholderne blir invitert på et årlig cruise til Kiel med inspirasjonskonferanse. BFK Renhold har også vært tidlig ute med digitalisering, og renholderne administrerer nå en del av rengjøringen med iPad på vasketralla.

- Vi har god grunn til å være stolt over vårt nærværarbeid, og Solfrid Lyngås og NAV Arbeidslivsenter Vest-Viken er en viktig samarbeidspartner. Vi har fått til mye sammen, og jeg mener dette er viktig både for de ansatte, arbeidsgiver og samfunnet. Norge tjener så mye mer på å ha folk i arbeid enn hos NAV, sier Coles.

Det viktige samspillet

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Hilde Amundsen, tror det nære samspillet mellom arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte er svært viktig for å oppnå gode resultater i sykefraværsarbeidet.

- Det å ha en god tone og et godt samarbeid basert på tillit til hverandre er helt essensielt, sier Amundsen.

Hun forteller at hun har nytte av å delta i arbeidsgruppemøter, der de følger nøye med på sykefraværsstatistikken og prøver å fange opp årsakene til at folk er borte fra jobb.

- Vi er veldig opptatt av å lære av hverandre! Når enkelte ytre virksomheter gjør det ekstra bra, inviterer vi renholdslederen til å komme og fortelle hvordan de jobber og prøver å finne ut om det gode de gjør kan overføres til de andre, sier Amundsen.

Nå håper hun de gode erfaringene fra BFK Renhold vil videreføres over i ny fylkesorganisering.

- Buskerud fylkeskommune er på vei inn i Viken fra 2020, og jeg håper vi kan ta med oss disse gode metodene og erfaringene, så de gode resultatene kan fortsette for hele Viken!

God grunn til å feire

Fatma Gøzet har vært renholder i BFK Renhold i nesten 10 år og sørger daglig for å holde Drammen videregående skole ren.

- Jeg kunne ikke tenke meg å jobbe noe annet sted, vi trives veldig godt her, sier Gøzet, som er i full sving med å tørke støv og moppe gulvene på skolen sammen med kollega Amra Buric.

De tror årsaken til at folk er stadig mindre borte fra jobb, er at de har det så bra både faglig og sosialt.

- Det aller viktigste er det gode arbeidsmiljøet og at vi er så gode kolleger, smiler de to renholderne mens de triller med seg vasketralla. De er på vei til avdelingsmøte med kakefest for å feire de gode resultatene til renholdsavdelingen på skolen.