Det legemeldte sykefraværet i 3. kvartal representerte 758 528 tapte dagsverk i Akershus og 352 011 tapte dagsverk i Buskerud.

Det var i begge fylker innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Sykefraværet i Akershus

Det er ganske store geografiske forskjeller mellom sykefraværet rundt om i Akershus.

Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 3,1 prosent og Asker med 3,3 prosent.    Det høyeste sykefraværet hadde Hurdal og Eidsvoll med 5,7 prosent, etterfulgt av Nes med 5,5 prosent og Enebakk med 5,4 prosent.

Les mer om sykefraværet i Akershus i 3. kvartal

Kommunene i Buskerud

Også i Buskerud er det stor variasjon i sykefraværet mellom kommunene. 

Det høyeste sykefraværet hadde Krødsherad med 5,3 prosent, Nedre Eiker med 5,1 prosent og Flå med 5,0 prosent.

Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 3,0 prosent og Rollag med 3,2 prosent

Mer om sykefraværet i Buskerud i 3. kvartal