Nedgang i sykefraværet i hele Vest-Viken

Fakta

Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser vi så den største andelen tapte dagsverk.
Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser vi så den største andelen tapte dagsverk.