Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal representerte 905 496 tapte dagsverk i Akershus. I Buskerud representerte det legemeldte sykefraværet 427 482 tapte dagsverk.

I begge fylker var det innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser vi så den største andelen tapte dagsverk.

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Akershus. Det høyeste sykefraværet hadde Hurdal med 7,7 prosent og Nes med 6,9 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 4,1 prosent og Asker med 4,3 prosent.

Det høyeste sykefraværet i Buskerud hadde Nedre Eiker med 6,8 prosent, Flesberg med 6,6 prosent og Ringerike med 6,4 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet i Buskerud var Nore og Uvdal med 4,0 prosent og Hemsedal med 4,5 prosent.

Størst sykefravær for kvinner

I Akershus var sykefraværet for kvinner på 7,0 prosent og for menn på 3,9 prosent. Tilsvarende i Buskerud var 7,7 prosent for kvinner og 4,3 prosent for menn.

En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Les mer om sykefraværet i Akershus her

Les mer om sykefraværet i Buskerud her