Nedgang i arbeidsledigheten i Vest-Viken

I september var det 6 463 helt ledige personer i Akershus, noe som tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I Buskerud var det 3 365 helt ledige, det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

- Den lave ledigheten gjør at det blir stadig viktigere å benytte den tilgjengelige arbeidskraften. Nå er det gode muligheter for å gi flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet jobb, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun påpeker at det er nedgang i ledigheten innen flere bransjer i Vest-Viken.

- Spesielt innen ingeniør- og ikt-fag ser vi fortsatt en betydelig reduksjon i antall ledige, sier Speilberg.

God tilgang på stillinger i Buskerud

NAV registrerte 1 427 nye ledige stillinger i Buskerud i september. Innen helse-, pleie og omsorg var det 270, innen ingeniør- og ikt-fag 185, innen butikk og salgsarbeid 174, innen bygg og anlegg 166 og innen industrien var det 137 nye ledige stillinger.

Det var 1 764 helt ledige menn i Buskerud i september. Det er en nedgang på 11 personer (- 1 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 601, en nedgang på 80 personer (- 5 prosent).

Les mer om arbeidsmarkedet i Buskerud her.

Arbeidsmarkedet i Akershus 

I september var det 1 693 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 1,9 prosent, mens det i landet som helhet var 2,2 prosent helt ledige.

Ullensaker og Hurdal har i september den høyeste ledigheten i Akershus, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Nittedal og Gjerdrum med 1,4 prosent helt ledige.

I Bærum var det i september 1 138 helt arbeidsledige. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken og er nedgang på 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 555 helt ledige, noe som tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Les mer om arbeidsmarkedet i Akershus

Her er en oversikt over helt ledige i de ulike kommunene i Vest-Viken.
Her er en oversikt over helt ledige i de ulike kommunene i Vest-Viken.