NAV-direktøren ønsker å samarbeide tettere med enda flere arbeidsgivere for å få flere ut i jobb i det gode arbeidsmarkedet som er i Vest-Viken nå. 

- NAV har god oversikt over tilgjengelig arbeidskraft, og har mange virkemidler for opplæring og tilrettelegging ved behov, sier Speilberg.

Arbeidsplassen.no er et nytt møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere utviklet av NAV. Her får du brukervennlige tjenester for å finne jobb eller rett kandidat til jobben.

Asker, Bærum og Akershus

I mai var det 1 565 helt ledige personer i Asker og Bærum. Begge kommunene har en ledighet på 1,6 prosent av arbeidsstyrken. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid, mens det i Akershus var 1,9 prosent ledige.

Ullensaker har den høyeste ledigheten i Akershus, med 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi Gjerdrum med 1,1 prosent helt ledige.

I Bærum var det i mai 1 038 arbeidsledige. Dette utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Asker var det 527 helt ledige, noe som også tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Mer om arbeidsmarkedet i Akershus i mai.

Buskerud

I Buskerud var det i mai registrert 3 255 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 740 helt ledige menn i Buskerud i mai. Det er en nedgang på 56 personer (- 3 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 515, en økning på 74 personer (+ 5 prosent). 

Det var en nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag på 61 personer (- 27 prosent), industriarbeid med 38 personer (- 11 prosent), bygg og anlegg med 35 personer (- 10 prosent) og helse, pleie og omsorg med 17 personer (- 7 prosent).

- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Innen ingeniør- og ikt-fag så vi den laveste ledigheten på fem år, sier direktøren for NAV Vest-Viken,  Inger Anne Speilberg.

Mer om arbeidsmarkedet i Buskerud i mai.